Aan alle leden van de Mazda MX-5 Club Nederland

Betreft: verzekering Mazda MX-5

Geachte Mazda MX-5 rijder,

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat het bestuur van de Mazda MX-5 Club Nederland voor de aanbieding van ons kantoor heeft gekozen.

Van deze aanbieding kan bijna ieder lid van de Mazda MX-5 Club Nederland gebruik maken, dus ook de leden waarvan de Mazda MX-5 de enige auto is. Tevens kent de verzekering geen beperking maar juist een keuze voor het aantal te rijden kilometers.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij een drietal zeer aantrekkelijke aanbiedingen voor u hebben van Turien en Co Assuradeuren; waarbij wij hebben gelet op prijs, kwaliteit en voorwaarden.

U kunt kiezen voor :
 • een polis op basis van een vaste premie
 • een polis op basis van vaste taxatie
 • een polis op basis van schadevrije jaren

Kijk zelf of neem contact met ons op om te zien welke verzekering het voordeligste voor u is!

Polis op basis van vaste premie:

De jaarpremie voor een WA-dekking:

 • bij minder dan 15.000 kilometer per jaar : € 155,00
 • bij meer dan 15.000 kilometer per jaar: € 230,00

Voor een uitgebreidere dekking treft u onderstaand een overzicht aan van de percentages welke zijn gebaseerd op de oorspronkelijke nieuwwaarde inclusief accessoires. U dient deze op te tellen bij de WA-premie.

          Tot 15000 kilometer per jaar Meer dan 15000 kilometer per jaar
MX-5 in jaren Premie Casco % Beperkt Casco % Premie Casco % Beperkt Casco %
0 t/m 4 1,25 niet mogelijk 1,60 niet mogelijk
5 t/m 9 1,10 0,70 1,40 0,75
10 jaar en ouder 0,90 0,50 1,10 0,50


 • Voor nieuw aangeschafte voertuigen geldt voor de 1e eigenaar als waarde voor het ongeval gedurende 36 maanden de nieuwwaarde. Hierna geldt de standaard waardebepaling conform de polisvoorwaarden, mits u uw voertuig laat taxeren.
 • Voor voertuigen die via een officieel autobedrijf worden aangeschaft geldt als waarde voor het ongeval gedurende 36 maanden de aanschafwaarde. Indien een taxatierapport wordt overlegd (opgesteld door een erkend taxateur), geldt als waarde onmiddellijk voor de schade gedurende 36 maanden de taxatiewaarde.
 • Voor voertuigen die niet worden getaxeerd en/of niet via een officieel autobedrijf worden aangeschaft blijven de huidige premiestelling en polisbepalingen met betrekking tot de waarde van de MX-5 onmiddellijk voor de schade van kracht.
 • Zolang uw Mazda MX-5 jonger is dan 96 maanden wordt de cascopremie, ook indien de MX-5 wordt getaxeerd, berekend over de oorspronkelijke nieuwwaarde.

Is uw voertuig 96 maanden of ouder en wenst u uw voertuig niet te laten taxeren dan blijven de huidige premiestelling (premie berekend over de oorspronkelijke nieuwwaarde) en polisbepalingen met betrekking tot de waarde van de MX-5 onmiddellijk voor de schade van kracht.

Voor voertuigen ouder dan 96 maanden bestaat de mogelijkheid de MX-5 te verzekeren op basis van de taxatiewaarde.

Polis op basis van taxatiewaarde (voor voertuigen vanaf 96 maanden (8jr)):

Indien u een taxatierapport overlegd (opgesteld door een erkend taxateur (VRT, NIVRE, TVM of FEHAC), geldt als waarde onmiddellijk voor de schade gedurende 36 maanden de taxatiewaarde.

Voor een uitgebreidere dekking treft u onderstaand een overzicht aan van de percentages welke zijn gebaseerd op de taxatiewaarde. U dient deze op te tellen bij de WA-premie.

Leeftijd Mazda MX5 MX-5 van 96 maanden (8jr) tot 180 maanden (15jr) MX-5 vanaf 180 maanden (15jr) Toeslag bij meer dan 15000 km
Jaarkilometrage 15000 km 15000 km  
Wa € 155,00 € 155,00 50%
Volledig Casco 1,75% 1,45% 50%
Beperkt Casco 1,40% 0,60% 20%


 • De premies zijn vaste premies, exclusief poliskosten en 21% assurantiebelasting;
 • De bonus-malusregeling is niet van toepassing, opbouw schadevrije jaren wel. Wanneer u uw reeds opgebouwde schadevrije jaren wenst te gebruiken voor deze verzekering, kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier. De verzekeringsmaatschappij zal hiervoor Roy-data raadplegen. Wanneer u het contract beëindigt, geeft de verzekeraar een verklaring af over het schadeverloop gedurende de looptijd van de polis;
 • Er is uitsluitend jaarbetaling mogelijk;
 • Schorsing/beëindiging kan alleen bij verkoop plaatsvinden, na overlegging van het vrijwarings-bewijs. Opzegtermijn van deze verzekering betreft twee maanden (alleen schriftelijk).

Polis op basis van schadevrije jaren:

Wanneer u veel schadevrije jaren heeft opgebouwd en deze kunt overleggen bij het afsluiten van uw Mazda MX-5 verzekering, neem dan contact met ons op voor een zeer scherp tarief.

Eigen risico:

Voor WA geldt geen eigen risico. Voor casco en beperkt casco gelden per verzekeringsjaar de volgende eigen risico’s:

          Indien samenwerkende reparateur
1e schade € 250,00 1e schade € 115,00
2e schade € 500,00 2e schade € 365,00
3e schade € 750,00 3e schade € 565,00


Bovengenoemde eigen risico’s zijn niet van toepassing op ruitschades hiervoor geldt een eigen risico van € 135,00 per gebeurtenis.

Alle niet verhaalbare schaden tellen mee voor de bepaling van de eerste, tweede en derde schade met uitzondering van ruitschaden en schaden welke verhaald worden op het Waarborgfonds.

Voor een linnen kap is geen extra eigen risico van toepassing.

Samenwerkende reparateur

wanneer u gebruik maakt van een met Turien & Co Assuradeuren samenwerkende reparateur wordt het eigen risico verlaagd met € 135,00, echter bij inbraak/diefstalschade wordt het eigen risico met € 68,00 verlaagd.

Landelijk is er een samenwerking met circa 300 FOCWA-schadebedrijven, waarvan de zes dichtstbijzijnde op uw groene kaart zullen worden vermeld. Verder heeft u recht op een gratis vervangende auto gedurende de reparatie.

• Carglass en Autotaalglas

Bij reparatie door middel van een harsinjectie geldt geen eigen risico. Bij vervanging van autoruiten door Carglass of Autotaalglas, wordt het toepasselijke eigen risico met € 68,00 verminderd.

• Overige voorwaarden:

 • Acceptatie en continuatie is alleen mogelijk voor personen die aantoonbaar lid zijn van de Mazda MX-5 Club Nederland.
 • Acceptatie van personen jonger dan 24 jaar is niet mogelijk.
 • Uitsluitend particuliere auto’s (incl. BTW) worden geaccepteerd.
 • Bij drie schuldschades binnen twee verzekeringsjaren wordt de verzekerde niet meer binnen het Mazda MX-5 contract verzekerd.
 • Startonderbreker (SCM-klasse 1) is verplicht bij de casco- en beperkt-cascodekking.

Als u gebruik wilt maken van één van de aanbiedingen van ons kantoor verzoeken wij u bijgaand aanvraagformulier ingevuld en ondertekend naar ons kantoor te sturen dan wel te mailen/faxen. Als u gebruik maakt van de mail/fax dient u het origineel binnen 5 werkdagen per post na te zenden.

Mocht u nog vragen hebben dan zijn Erik Coenen en Esmeralda Moes u graag van dienst. Ons telefoonnummer is 0481-375002.

Met vriendelijke groet,
Assurantiekantoor De Smale

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Onze cookies zijn volkomen veilig en worden niet gebruikt om uw privégegevens of wachtwoorden te onderscheppen.
Ze worden o.a. gebruikt om onze website beter te laten functioneren.

Onze cookies hebben verschillende functies:

 • Ze zorgen ervoor dat u efficiënt door de website kunt navigeren
 • Ze onthouden eventueel uw voorkeuren
 • Ze helpen ons om de website voor u te verbeteren

Cookies van derde

Cookies worden ook gebruikt voor het bijhouden van statistieken door bijvoorbeeld Google Analytics en social media als Twitter, Facebook en Linkedin om te meten hoe vaak bepaalde pagina's door bezoekers worden gedeeld.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.